Algemene Ledenvergaderingen

Algemene ledenvergadering – woensdag 27 februari 2019, 19.30 uur, Nachtegaalstraat 10.

Agenda:

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VOEDSELTUIN IJPLEIN.27 februari 2019

Bijlage 1 – verslag vorige vergadering

concept Verslag ALV 2018 d.d. 21-2-2018

Bijlage 2 – jaarverslag

2018 Jaarverslag Voedseltuin IJplein

Bijlage 3 – Financieel jaarverslag

2018 Jaarrekening Voedseltuin IJplein

Bijlage 4: Jaarplan

2019 Jaarplan Voedseltuin IJplein

Bijlage 5: Jaarbegroting

2019 Begroting Voedseltuin IJplein

Stukken van voorgaande ALV- en:

Agenda:

AGENDA 6e ALGEMENE LEDENVERGADERING VOEDSELTUIN IJPLEIN.21 februari 2018

Bijlage 1 – verslag vorige vergadering

concept Verslag ALV 2017 d.d. 29-3-2017

Bijlage 2 – jaarverslag
2017 Jaarverslag Voedseltuin IJplein

Bijlage 3 – financieel jaarverslag
2017 Jaarrekening Voedseltuin IJplein

Bijlage 4 – jaarplan 2017
2018 Jaarplan Voedseltuin IJplein

Bijlage 5 – voorstel vernieuwing kruidentuin (Gunter)

Bijlage 6 – jaarbegroting 2018

2018 Begroting Voedseltuin IJplein

Jaarplan-2017 – Vereniging Voedseltuin IJplein

Jaarrekening 2016 – Vereniging Voedseltuin IJplein

Jaarverslag 2016 – Vereniging Voedseltuin IJplein

Verslag ALV 16 november 2016 – Vereniging Voedseltuin IJplein

Exploitatie begroting 2017 – Voedseltuin IJplein(1)

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 16 nov 2016

Verslag ALV 23 maart 2016 Vereniging Voedseltuin IJplein

Jaarplan 2017 – Voedseltuin IJplein

Exploitatie begroting 2017 – Voedseltuin IJplein(0)