Algemene ledenvergadering

Agenda ALV Voedseltuin IJplein dd. 23 februari 2022

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige vergadering – bijlage 1
 4. Jaarverslag –  het bestuur presenteert haar verslag – bijlage 2
 5. Aanpassingen regelement door nieuwe wet – bijlage 3 en 3a
 6. Financieel jaarverslag en verslag van de kascommissie – bijlage 4
 7. Voordracht bestuursleden: Alma van Brug, Arnold van der Valk, Gunter Schwandt, Louise van Delden, Emiel Dijkman (nieuw), Joke ’t Hart (nieuw) en Karin Wiegerinck (nieuw).
  Voor motivatie – bijlage 5
  Aftredend: Annemarie Verschoor, Marisa Luijks en Wil Meerkerk

Pauze

 1. Jaarplan. We presenteren het jaarplan, vragen instemming en gaan na welke leden zich willen inzetten voor onderdelen van dit plan – bijlage 6
 2. Jaarbegroting – bijlage 7
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Bijlage 1 Concept verslag ALV 2021 d.d. 23-2-2021

Bijlage 2 Jaarverslag 2021 Vereniging Voedseltuin IJplein

Bijlage 3 Agendapunt aanpassing reglementen 2022

Bijlage 3a Reglement Voedseltuin IJplein voor 23 febr 2022

Bijlage 4 Jaarrekening 2021 Voedseltuin IJplein – Concept 25-01-2022

Bijlage 5 Voordracht bestuursleden 2022 motivatie

Bijlage 6 Jaarplan 2022 Voedseltuin IJplein – Concept 5

Bijlage 7 Begroting 2022 Voedseltuin IJplein_- Concept 13-1-2022