Bijdrage nieuwe kas mislukt

Betaling bijdrage nieuwe kas is mislukt

Bedankt voor je aanmelding via onze website om lid te worden.
De betaling is helaas niet gelukt, je kunt het nog een keer proberen of jouw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL32INGB0006828438 t.n.v. Voedseltuin IJplein o.v.v. ‘lidmaatschap’ en je naam.