Wortelgewassen

Onderzoek: Samen sterk voor gezond en betaalbaar eten voor kwetsbare mensen in de IJplein/Vogelbuurt

De bekroonde televisiedocumentaire Schuldig (https://www.human.nl/schuldig/over-schuldig.html) heeft veel Nederlanders de ogen geopend voor de samenhangende vraagstukken van armoede, schulden en slechte voeding. Dit speelt dicht bij huis, namelijk in de IJplein/Vogelbuurt. Door corona is het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbank tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 ook nog eens flink gegroeid. Bij het uitgiftepunt Adelaarsweg in de Vogelbuurt kwamen eerst 91 huishoudens en dit werden er 172; een stijging van bijna 90%.

Er zijn in de IJplein/Vogelbuurt een aantal organisaties actief die kwetsbare mensen proberen te helpen met gezonde en betaalbare voeding. Dat zijn onder meer onze Voedseltuin, de Voedselbank en Boeren voor Buren in het Leefkringhuis, de brancheorganisatie Samenwerking Stadslandbouw Amsterdam, buurtcentrum De Meeuw, buurtcentrum De Valk en de Moestuinschool bij de Willem I sluis. Op dit moment bestaan er nauwelijks contacten tussen deze organisaties die strijden voor hetzelfde doel, namelijk het verbeteren van de voedselsituatie van mensen met een laag inkomen. Studente Anna-Laura Dürr, die een bachelor in ‘Voeding en gezondheid’ volgt bij het Amsterdam University College, heeft in het kader van haar stage bij de Food Council MRA een verkenning gedaan naar de behoefte aan en mogelijkheden tot nauwere samenwerking tussen deze organisaties. Hieronder volgt een samenvatting van de uitkomsten die aanknopingspunten bieden voor de koers van onze voedseltuin:

Anna Laura heeft interviews gehouden met medewerkers, vrijwilligers en enkele cliënten van de betreffende organisaties. Zij heeft vooral vragen gesteld over de mogelijkheden en beperkingen van samenwerking. De meeste participanten lieten doorschemeren dat samenwerking vruchtbaar kan zijn, zoals nu al blijkt uit de jarenlange samenwerking tussen Voedseltuin IJplein en de Voedselbank. Vormen van samenwerking kunnen zijn: het betrekken van buurtbewoners bij het werk in tuinen, het leren van vaardigheden in voedselbereiding, het uitwisselen van informatie over activiteiten in de buurt, steun bij fondsenwerving en uitwisselen van kennis over de voedselsituatie en gezondheid in de buurt. Een kopie van het rapport (in Engels) is te vinden via deze link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *